Wie we zijn

De oudervereniging (OV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van kinderen op de kleuter of lagere school. We vinden het belangrijk om het team van de Jan Frans Willemsschool te steunen in de organisatie van een aantal activiteiten en dragen op die manier graag bij aan de positieve sfeer tot ver buiten de schoolpoort.

De OV is opgebouwd uit een aantal werkgroepen: Verkeer  (meester Stijn), Sport (meester Kevin),  Kinderfuif (juf Goedele en juf Niki), Sinterklaasgebeuren (Suzanne Mioulet), Winterhappening (Alexandra Hunstinx), Ouderfuif (Tom Wesenbeek), Boekenbeurs (Hilde Ost), Receptie 6e jaars en BBQ.

Daarnaast heeft de vzw OV een  dagelijks bestuur dat deze  werkgroepen ondersteunt:

-          Voorzitter Eef Martens (mama Ilya en Manon)

-          Penningsmeester Anneke Zajtmann (mama Hanne en Wout)

-          Secretaris Lies De Clerck (mama Linn en Aiko)

-          Link met het leerkrachten team zijn meester Kristof en meester Stijn

-          Bestuurslid  en creatieve duizendpoot Bart Lefever (papa Ruben en Lore)

Wat we doen

-          De werkgroepen werken (soms samen met de leerkrachten) activiteiten uit en kunnen daarbij rekenen op de hulp van het bestuur voor wat betreft het bestellen van materiaal, catering, communicatie, kassa, …

-          Wanneer de activiteit plaats vindt, vragen we hulp aan de ‘meters/peters’ van een specifiek leerjaar en zijn er ook vaak nog andere geëngageerde ouders, onze ‘helpende handen’.

-          5x per jaar vergaderen we met de werkgroepen, een aantal leerkrachten en directeur Marleen om  de activiteiten te plannen en te evalueren.

Bij activiteiten zoals een sportdag  is er nood aan praktische hulp voor het leerkrachten team, andere activiteiten (zoals een fuif of BBQ) organiseren we met de bedoeling om geld in te zamelen. De opbrengst maakt het busvervoer op school financiëel haalbaar maar we sponsoren hiermee  ook het zakgeld voor de eindejaarsreis naar Ameland.

Activiteiten met financiële steun van de OV kan je herkennen aan dit label op de briefwisseling; 

Wat we je zouden willen vragen;  je actieve deelname als meter/peter  aan 1 activiteit per schooljaar

Op de KINDERFUIF(2e lj), KERSTMARKT (1e  lj), Boekenbeurs (3e lj) BBQ (4e, 5e lj + kleuters) wordt van ouders  een actieve deelname verwacht op de activiteit zelf. De data zijn bekend bij de start van het schooljaar. Het concept van de peterschappen werd in het leven geroepen om de workload zowel voor de OV als voor het lerarenteam op lange termijn haalbaar te houden. Jouw hulp maakt met andere woorden echt een verschil! De communicatie met o.a. de oproep om helpende handen, passeert zoals gewoonlijk via post in de boekentas.

 

Wat je verder ook kan doen

-          Indien er een engagement kriebelt voor een specifieke werkgroep kan je contact opnemen met de persoon achter de werkgroep of via JFW.Oudervereniging@gmail.com

-          Indien je graag een vergadering mee volgt, ben je welkom in de refter om 20u15 op één van de volgende data: 27/9/2016 – 16/11/2016 – 12/1/2017 – 8/3/2017 – 9/5/2017

-          Je blijft graag op de hoogte van de OV en steekt als het past een extra handje toe? We zetten je mee in de mailingslijst na een berichtje op JFW.Oudervereniging@gmail.com

 

-          Je hebt een ‘interessante competentie’ ;-), kan helpen met tombolaprijzen, specifiek materiaal, … ? Ook deze berichten zijn welkom op ons e-mail adres of aan de schoolpoort.